GRUP EĞİTİMİN ÖNEMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

GRUP EĞİTİMİN ÖNEMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Bireysel eğitimin yanı sıra, grup eğitimi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan eğitimin önemli bir parçasıdır. Çocuklar ilk senelerini devamlı aile ortamında geçirir; onların duygusal-sosyal gelişimlerini belirleyen en önemli etken en başta annesi ve diğer aile fertleriyle geçirdiği zamandır. Zaman geçtikçe çocukların önceliklerinde arkadaş çevresine ve sosyal çevreye doğru yönelme gözlemlenir. Çocuklar yaşıtlarıyla olan bir grup ortamında birçok beceriyi daha rahat ve daha hızlı öğrenir. Grup eğitimi onlara alıştıkları aile ortamı sınırlarından çıkıp fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal gelişimlerini besleyen eğitsel ve sosyal bir ortam sunar.

Grup eğitiminin, bireyin zihinsel gelişimi üzerinde olan faydaları:

-  soru sormayı teşvik eder,

-  bilgileri toparlamasını sağlar,

-  organize etme ve genelleme becerilerini pekiştirir,

-  nesnel dünyayı kolaylaştırır: renk, sayı, az-çok, küçük-büyük, uzak-yakın, uzun-kısa gibi kavramların temelini oluşturur,

-  duyularının etkin kullanılmasını öğrenir,

-  dikkat süresinin uzatılmasını sağlar,

-  doğru algılamada yardımcı olur,

-  problem çözme becerilerini geliştirir.

Grup eğitiminin, bireyin dil gelişimi üzerinde olan faydaları:

-  evcilik oyunu, müzik köşesi, bloklar, renkli kalem ve oyun hamuru ile yapılan çalışmalar, resim yapma, makasla kesme gibi etkinliklerle dil kullanımı pekiştirilir,

-  kullandığı ve anladığı kelime haznesini zenginleştirir,

-  dili doğru kullanmayı, kendini daha rahat ifade etmesini öğrenir,

-  başkalarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilir,

-  düşüncelerini sözel olarak açıklama imkânı sağlar.

Grup eğitiminin, bireyin sosyal gelişimi üzerinde olan faydaları:

-  olumlu davranışları geliştirir ve kazandırır, olumsuz davranışları ise söndürür,

-  özgüveni ve merak duygusunu arttırır, -  çevreye daha dönük olmasını sağlar,

-  bağımsızlık duygusunu ve liderlik fikrini geliştirir,

-  paylaşma ve birlikte çalışma eğilimini teşvik eder,

-  kendine yetmesini ve kendini yönetmesini sağlar,

-  toplumsal yaşam kurallarını öğrenir,

-  çevreye uyumunu kolaylaştırır,

-  günlük yaşam ve öz bakım becerilerini pekiştirir.

İLK EVİN’de grup eğitimi

Gruplarımız en az 4 en fazla 8 bireyden oluşmaktadır ve grup eğitim programlarımız eğitim koordinatörü ile psikolog tarafından onaylanmış olup uzman meslek elemanları tarafından uygulanır. Grup dağılımları mümkün olduğu kadarıyla bireylerin tanıları, gelişim ihtiyaçları ve eğitim düzeylerine uygun olarak belirlenmektedir. Grupların eğitim programları aylık ve haftalık olarak belirlenip grup eğitim odalarının kapılarına bilgilendirme amacıyla asılmaktadır.

26.12.2016