İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları, İLKEVİN Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yönetiminde stratejik bir role sahiptir. Türkiye’nin özel eğitimdeki yüz akı olan İLKEVİN bu alanda nitelikli, en çok çalışma alanı ve çalışanına sahip özel öğretim kurumu olma yolunda ilerlemektedir. İLKEVİN İnsan Kaynakları olarak hedeflerimiz; yetenekli ve yüksek motivasyonlu insan kaynağı ile istikrarlı büyümemizi devam ettirmek; kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini örtüştürmektir.

Bu hedeflere ulaşmak için İLKEVİN-İK olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmekteyiz:

  • Sürekli gelişen ve büyüyen kurum yapısına yönelik personel ihtiyaç analizinin yapılması ve insan kaynağının planlanması,
  • İlkevin’in kurum kültürüne uygun, doğru adayların belirlenmesi ve işe alma sürecinin etkin şekilde yürütülmesi,
  • Yeni göreve başlayan elemanların, planlı bir alıştırma sürecinden geçirilerek en kısa sürede organizasyona ve işe uyumlandırılması,
  • Çalışanların mesleki performansını artırmak ve bireysel gelişimlerini desteklemek üzere hizmetiçi eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması,
  • Kurumdaki fiziksel ve sosyal çalışma ortamlarının, çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal iş tatminini yüksek tutacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması,
  • ”İLKEVİN-PYS (Performans Yönetim Sistemi)nin uygulanması ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarının yapılması, uygun ücret ve ödül sisteminin uygulanması,
  • İLKEVİN Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin, İnsan Kaynakları uygulamalarında da takip edilen bir kurum olmasının sağlanması.

İlkevin İnsan Kaynakları;

  • Kurumumuzda eğitim/öğretim ve işletme kültürünün ortak algılanmasının oluşturulması ve yerleştirilmesinde,
  • İlkevin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin vizyon ve misyonunu benimseyebilecek, aynı zamanda “İLKEVİN”i temsil edebilecek nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında,
  • Çalışanların isteklerinin ve başarma azminin en üst düzeyde tutulmasını sağlayarak, kurumsal bağlılığın güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması sürecinde temel unsur olarak yer almaktadır.