Çarşamba, 07 Eylül 2022 / Published in Makaleler
Özellikle ilkokul yıllarında fark edilen bir güçlüktür. Okunaksız el yazısı belirtilerin başında gelmekle beraber yazma güçlüğü çeken çocuklar aşağıdaki davranışsal belirtileri göstermektedirler; Çocuğunuzda bu belirtileri görüyorsanız göz ardı etmeden mutlaka bir uzmana başvurunuz. Çocuğunuz akademik olarak başarılı olabilir, ancak yazma ile ilgili bir güçlük yaşıyor olabilir. Bu güçlük bir uzman tarafından değerlendirildikten sonra çocuğun güçlüğü
Çarşamba, 31 Ağustos 2022 / Published in Makaleler
Zeka düzeyinde belirgin bir problem olmadığı halde matematiksel işlemleri gerçekleştirmede güçlük yaşanmasıdır. Çeşitli ülkelerde okul çağı çocukları üzerinde yapılan taramalarda matematik öğrenme güçlükleri yaşayan öğrenci oranının %3-%14 arasında olduğu rapor edilmektedir. Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerde gözlemlenen yaygın davranışsal belirtiler şunlardır; Kaynak: Disem Disleksi Eğitim Merkezi Websitesi, 2022 *
Çarşamba, 24 Ağustos 2022 / Published in Makaleler
Disleksi, zeka düzeyine bağlı olmadan normal veya normal üstü zekaya sahip bireylerde rastlanabilen, kendisini okuma güçlüğü olarak gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Kimi zaman disleksili bireylerin akademik başarısızlıklarında zeka düzeylerine vurgu yapılsa da yukarıda da belirttiğimiz gibi çocuğun zeka düzeyinin düşük olduğunu göstermez. DSM V’te Disleksi Tanı Kriterleri Bu kriterler ışığında, disleksili bireylerin şu gibi temel
Çarşamba, 17 Ağustos 2022 / Published in Makaleler
Öğrenme güçlüğü; zihinsel bir problem olmadığı halde okuma, yazma, dinleme, konuşma, matematik, akıl yürütme gibi alanlarda zorluk yaşamak olarak açıklanabilir. Öğrenme güçlüğünün nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler, çevre, beyin yapısındaki farklılıklar olası nedenler arasında gösterilebilir. Öğrenme güçlüğü sadece çocuklarda değil aynı zamanda yetişkinlerde de görülebilmektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanmış, mental bozuklukların tanılanması
Çarşamba, 10 Ağustos 2022 / Published in Makaleler
Tüm çocukların oyun yoluyla doğal bir şekilde öğrendiği bilinmektedir. Oyun, nesne ya da insanların katılımı ile doğal yollarla meydana gelmektedir. Nesnelere bakmaya, onları manipüle etmeye ve onlarla oynamaya meraklı olan çocuklar için oyun becerileri özellikle önemlidir. Oyun, erken çocukluk programlarında kullanılmaktadır ve çocukların düşünmelerini, motivasyonlarını ve sosyal – duygusal gelişimini harekete geçirdiğinden dolayı oldukça önemlidir.
Çarşamba, 27 Temmuz 2022 / Published in Makaleler
Sadece elleriyle tutunabileceği yumuşak olmayan zenin etrafında  sıralamayı arttırmaya teşvik etme tutunarak yan yürüme oyuncağa uzanma gibi aktivitelerle ayakta durma süresini arttırabilirsiniz. Oturma kalkması için ortam hazırlanabilir biraz yüksek bi yere ilgisini çeken oyuncak koyup uzanmasını sağlayarak çocuğun deneyimlemesi  için ufak dokunuşlarla destekleyebilirsiniz. Farklı yüksekliklerde nesnelerden destek alıp ayakta durması desteklenebilir.  Hareketli zeminlerden destek alarak
Çarşamba, 20 Temmuz 2022 / Published in Makaleler
İmgeleme, işitme, görme, dokunma, koku, tat, kinestetik herhangi bir deneyimin zihinde yaratılmasını ifade eder. Çoğu insan tarafından kullanılan bilişsel bir süreçtir. Spesifik olarak, motor imgeleme (MI), herhangi bir vücut hareketi olmaksızın hareketin zihinsel temsilidir. Duyusal ve algısal süreçler kullanılarak kendi kendine oluşturulan ve çalışma belleğinde belirli motor eylemlerin yeniden etkinleştirilmesini sağlayan karmaşık bir bilişsel işlemdir.
Çarşamba, 13 Temmuz 2022 / Published in Makaleler
Okulöncesi dönemde, çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumu, ailesidir. Bu dönem çocukta başkalarını taklit eğiliminin en yüksek olduğu evredir. Toplumun kültür değerlerinin bir kuşaktan diğerine aktarılması şeklindeki temel eğitimsel işlevinin yanında, aile, özellikle okulönce­si dönemde, çocuğun yaşamında etkili bir sosyalleştirme görevi de yapar. Anne babanın ve aile içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkile­şimi, çocuğun aile
Çarşamba, 06 Temmuz 2022 / Published in Makaleler
Taklit, çocuğun erken dönemde gözlemlediği davranışları kopya etmesi üzerene tanımlanan bir sosyal iletişim becerisidir. Çocuğun ilk iletişim sağladığı dönem de taklit becerisi kendini göstermektedir. Erken çocukluk döneminde kurulmaya başlanan iletişim için ilk basamaklardan birini taklit becerisi  olarak söyleyebiliriz. Taklit becerileri, hem taklit edilen eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre ve hem de taklit edilen eylemin gerçekleştiği
Çarşamba, 29 Haziran 2022 / Published in Makaleler
Kavram, varlıkların ve olayların belirli özelliklerini içeren ve herkes tarafından aynı şekilde algılanan düşüncelerdir. Kavramların oluşturduğu varlık veya olaylar benzer nitelikler taşır. Örneğin renk, bitki, hayvan birer kavramdır. Doğrudan öğretim modelinde kavram, bir nesne, olay, hareket ya da durum sınıfının bir ya da birkaç özelliğinin aynı olmasına bağlı olarak bir parçası olan nesne, olay, hareket