Ne Tür Öğrenme Bozuklukları Vardır?

Öğrenme güçlüğü; zihinsel bir problem olmadığı halde okuma, yazma, dinleme, konuşma, matematik, akıl yürütme gibi alanlarda zorluk yaşamak olarak açıklanabilir. Öğrenme güçlüğünün nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler, çevre,...
Oyun Yoluyla Öğrenmenin Önemi
Makaleler

Oyun Yoluyla Öğrenmenin Önemi

Tüm çocukların oyun yoluyla doğal bir şekilde öğrendiği bilinmektedir. Oyun, nesne ya da insanların katılımı ile doğal yollarla meydana gelmektedir....
Yeni Ayakta Durmaya Çalışan Çocuklarda Ayakta Dengesini Artıracak Aktiviteler
Makaleler

Yeni Ayakta Durmaya Çalışan Çocuklarda Ayakta Dengesini Artıracak Aktiviteler

Sadece elleriyle tutunabileceği yumuşak olmayan zenin etrafında  sıralamayı arttırmaya teşvik etme tutunarak yan yürüme oyuncağa uzanma gibi aktivitelerle ayakta durma...
Fizyoterapi Uygulamasında Aşamalı Motor İmgeleme
Makaleler

Fizyoterapi Uygulamasında Aşamalı Motor İmgeleme

İmgeleme, işitme, görme, dokunma, koku, tat, kinestetik herhangi bir deneyimin zihinde yaratılmasını ifade eder. Çoğu insan tarafından kullanılan bilişsel bir...
Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişiminde Ailenin Rolü
Makaleler

Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişiminde Ailenin Rolü

Okulöncesi dönemde, çocuğun yaşamındaki en etkili sosyalleştirme kurumu, ailesidir. Bu dönem çocukta başkalarını taklit eğiliminin en yüksek olduğu evredir. Toplumun...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerilerinin Geliştirilmesi
Makaleler

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerilerinin Geliştirilmesi

Taklit, çocuğun erken dönemde gözlemlediği davranışları kopya etmesi üzerene tanımlanan bir sosyal iletişim becerisidir. Çocuğun ilk iletişim sağladığı dönem de...
Kavram Öğretimi
Makaleler

Kavram Öğretimi

Kavram, varlıkların ve olayların belirli özelliklerini içeren ve herkes tarafından aynı şekilde algılanan düşüncelerdir. Kavramların oluşturduğu varlık veya olaylar benzer...
Erken Müdahalede Ergoterapi
Makaleler

Erken Müdahalede Ergoterapi

Ergoterapi; kendine bakım, eğitim, iş, oyun, serbest zaman, uyku ve dinlenme gibi kişi için anlamlı ve amaçlı temel ve yardımcı...
Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler
Makaleler

Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler

Dil yeteneği ile zihinsel yetenek arasında doğru bir oran vardır. Çocuğun ürettiği sesler ile zeka arasında 2 yaşına kadar bir...
Spinal Musküler Atrofi’de Hidroterapi
Makaleler

Spinal Musküler Atrofi’de Hidroterapi

SMA hastalığı, kas distrofisi adı verilen ve giderek artan güçsüzlük ile kas kütlesi kaybı semptomları ile tanımlanan bir grup hastalıktan...
Otizm’de Kanıta Dayalı Müdahale Programı – DOĞAL ABA
Makaleler

Otizm’de Kanıta Dayalı Müdahale Programı – DOĞAL ABA

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocukların eğitiminde etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış ve kanıta dayalı uygulama raporlarında yer verilen uygulamaları modüler...
Çocuklarda Gece Kaygıları
Makaleler

Çocuklarda Gece Kaygıları

Çocuklarda en sık ortaya çıkan endişelerin başında gece dehşetleri gelmektedir. Uyku terörü ismiyle da anılan gece dehşetleri bir çeşit uyku...
Çocuklarımızı İhmal Ediyor muyuz?
Makaleler

Çocuklarımızı İhmal Ediyor muyuz?

Çocuklarınızın kendilerini inançta hissetmelerine ve itimatlarını inşa etmelerine yardımcı olmak sizin elinizde. Aile ömrünüzün tertipli bir modülü haline gelen alışkanlıklar...
1 2 3 25
TOP